Chào mừng ae đã ghé thăm đại lý A3dragonz
- Tên nhân vật chính chủ Sv4 a3dragonz
- Hiện tại chỉ có 2 admin, ko bảo kê, ko gd trên facebook để tránh mạo danh lừa đảo.
- Adm Quân (nhận úp lever yên thuê gdtg ) liên hệ 0966685696( chỉ nhận sms )
- Adm Hiếu (giao dịch all dịch vụ trên shop ) liên hệ 01692255577( chỉ nhận sms )
✰ Mua nick hàng chiến trường lv 50-70-59 giá cao--tiêu vk14 9x tl
✰ Ra mắt dịch vụ up yên, level theo ngày giá khuyến mãi.
✰ Mua 440 điểm hoạt động sv4 1m xu liên hệ 01692255577
✰ Nhập xu tly sv4-5 x28 sll không giới hạn 01692255577
✰Hot nhận tăng lượt theo dõi facebook giá rẽ liên hệ 0966685696
Hiện Tại Bên Mình Đã Cập Nhật Nick Gdtg Bán Xu Sv5 Tên Nhân Vật Chính Chủ a3muanick Tộc Trưởng Gia Tộc Shopnicka3 Địa Điểm Giao Dịch Làng Kojin Khu 34

Thông Báo Mới

Danh Mục - Dịch Vụ

Danh Sách Nick Cần Bán

- Mua bằng xu x23 tất cả server
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại thẻ VT, MB, VN, VNMB và các loại thẻ game
Mã Số:0133 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv103-- (--zanhluongz--)--Tiêu--lv103--vk9x+15--2 mon14--ful12--2 mon tl--vk tl5--găng tl5--quần+áo+vk đã hc 9x--yoroi tl6--siêu xe 5*--tbxe tl 4344--8stn+3skn+1banh--phân thân cung 5x vk10 đồ 8-7--đã học skill10x--đang onl game up yên ae zô kp để cập nhập--
Giá : 1500k Card- 1200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0132 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kunai--103-- (--zemkujz--)--Kunai--lv103--vk15--4mon15--1mon12--ful14--5 món tl--vk tl5--găng tl6--bùa tl6--giày tl5--bội tl4--yoroi tl6--siêu xe 5* chỉ số ko thể vip hơn ( cm-tccm--gst--hp)--tbxe tl 4345--8 stn+3skn--phân thân kiếm 55 vk11 đồ ful8--skill10x max--đang onl game up yên ae zô game kp xem thông tin để cập nhập nhé--
Giá : 2500k Card- 2000k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0131 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv92-- (--hp0kaidcmm--)--Tiêu--lv92--vk9x+12--3mon13--2mon12--4mon8-9-10--yoroi-tl4--siêu xe 2* lv2--7stn--đang onl up yên ae zô game kp xem thông tin để cập nhập nhóe---
Giá : 500k Card- 400k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0130 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv70-- (--zeda5--)--Cung--lv70--vk11--1mon13--ful-10--yoeoi tl3--sói 2* lv11 4tb sói--2stn--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0129 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv102-- (--neyuhk--)--Quạt--lv102--vk12--1mon12--ful-9-10--bên mp9x--yoroi tl8 (hot)--siêu xe 5* (tc--tccm--cst--kháng)--8stn+3skn--phân thân tiêu lv61 đồ 5-6--đang onl up yên ae kp zô game xem để cập nhập--đã học skill 10x +11--
Giá : 700k Card- 560k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0127 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv91-- (--mrsocthuoc--)--Tiêu--lv91--vk12--4mon12--2mon11--full9-10--siêu xe 4tb--yoroi tl3--10m yên ( đang ol up yên ae zô game kp để cập nhập lv+yên)--8stn--
Giá : 450k Card- 360k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0126 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--98-- (--zzaaaaa--)--Kiếm -lv98--vk13--full12-13--2 món tl5 vk+găng--yoroi-tl5--siêu xe 5*--tb xe tl 3434--trên 100m yên ( đang up yên--ae vào game kp để xem thông tin cập nhập yên)--7 sách+1 bánh--
Giá : 1000k Card- 800k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0125 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv59-- (--kiemcuipk--)--Kiếm--lv59--vk12 tl4--2 món 12--găng tl4--full-9-10-11--xe máy 4 tb--8stn--rương nhiều đá 6-7-8 khóa--
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0124 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kunai--lv40-- (--i3ea4i--)--Kunai--lv40--vk11--full8--3m2 yên--4v8 khóa+2v7--
Giá : 100k Card- 80k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0123 Xem Ảnh-Sever:kunai --Đao--lv41-- (--l1ldaophu--)--Đao--lv41--vk10--1mon80--ful8--3sk 456--sói đen 4tb sói--8stn--
Giá : 120k Card- 100k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0122 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--65- (--skiemthan2--)--Kiếm--lv65--vk9--full-8-9-10--xe máy 2tbxe--vài món 6x đợi lên lv dùng--
Giá : 80k Card- 60k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0120 Xem Ảnh-Sever:kunai --Đao--lv70-- (--quatvips2t--)--Đao-lv70--vk9--1mon9--1mon11--ful10--yoroi tl3--siêu xe 4tbsoi--1m5 yên--7stn+1skn--
Giá : 150k Card- 120k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0117 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv66-- (--s2nghia2hp--)--Cung--lv66--vk10--full9-10--siêu xe 2tb--kèm đao 61--vk8--sói trắng 2tb--
Giá : 80k Card- 60k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0116 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu-lv50-- (--s2chucnu--)--Tiêu--lv50--vk11--2mon10--3mon8--3mon4--thiếu bùa--3m yên
Giá : 70k Card- 50k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0115 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv38-- (--khoandung--)--Tiêu--lv38--full8 cả vk--1m2 yên--
Giá : 50k Card- 40k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0114 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kunai--lv59-- (--level38--)--Kunai--;v59--vk10--1 mon 12--1mon8--1mon11-full9--sói trắng 4tb--600k yên--vài món kháng--
Giá : 80k Card- 60k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0112 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv96-- (--llvllwifj--)--Tiêu--lv96--vk12--3mon14--full12--vk9x--ful set8x--yoroi tl4--sói 2* lv100--tbs tk2--8stn+1skn--(đang up yên ae lên game kp xem yên nhé)--
Giá : 800k Card- 640k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0107 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm-lv82-- (--nhanvatxx--)--Kiếm--lv82--vk12--3mon12--3mon11--1mon10--2mon8--găng tay tl4--yoroi-tl4--siêu xe 100 ( tc-cm-cst-cx)--19m9 yên--3stn--
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0099 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv70-- (--llvllgam3--)--Quạt--lv70--vk12--2mon12--ful10--vài món kháng 78--yoroi tl4--siêu xe cs cùi 4tbxe--2 sách+1 bánh--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0098 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv75-- (--hungbin201--)--Cung--lv75--vk11--2mon10--1mon9--full11--yoroi tl2--siêu xe 100 4tbxe--8stn+3skn--
Giá : 300k Card- 250k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0086 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv76-- (--abc2k--)--Kiếm--lv76--vk12--3mon12--4mon11--1mon10--1mon8--yoroi tl4--siêu xe 100 (tc-tccm-hp-mp)--8stn+1skn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0001 Xem Ảnh-Sever:kunai kiếm--lv 69 (taokuinhat)kiếm lv69 sx12 (tc-né-cx-kháng)-tbs tl1021--3stn--dơi đen vĩnh viễn---
Giá : 150k Card- 130k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0003 Xem Ảnh-Sever:kunai Tiêu-lv64 (ig:hawana) Tiêu lv64-vk11--full9-10-11---siêu xe (né-cst-kháng-tcmm)--1m2 yên--
Giá : 150k Card- 130k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0071 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv80-- (--hyl0ve99--)--Quạt--lv80--vk11--6mon10--1mon8--2mon9--yoroi4--siêu xe ful tb (tccm-tc-mp-kháng)--10 sách+1 bánh---
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0070 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv74-- (--djtjepdjem--)--Cung-lv74--vk10--1mon12--1mon13--1mon14--1mon8--ful9--yoroi3--xe máy 2tb hp-dame--8stn--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0064 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm--lv79-- (--zing1st--)--Kiếm--lv79--vk13-tl4--găng tay 12-tl6--6mon12--4mon8--yoroi tl4--siêu xe lv-100--tbxe tl4-2-4-1--31m yên--8stn--
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0058 Xem Ảnh-Sever:kunai -- Cung 70-- ( -- cungdaigja-- )2m11 (cả vk) -- 3m12 -- 3m8-- 1m9 -- 1m10 -- Sói 100 chỉ số víp
Giá : 350k Card- 290k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0046 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv70-- (--kmevodoj--)--Quạt--lv70--vk12--3mon12--full-8-9-10--siêu xe lv100-(tc-hp-cm-kháng)-tbs tl 2-1-5-5--yroi-tl5--3sk8--5stn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0036 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm-lv81-- (--ninaba0tap--)--Kiếm--lv81+72%--vk11--2mon12--2mon11--full10--yoroi-tl4--xe máy 4 tb--17m yên--8stn--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0011 Xem Ảnh-Sever:kunai Tiêu--lv81+69,85%-- (--hoangkll--) Tiêu lv81--vk12--quần +12--full8-10-11--sói 2* lv7--30m yên--yoroi tl2--
Giá : 350k Card- 300k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0007 Xem Ảnh-Sever:kunai Kiếm--lv69 (killerad) Kiếm-lv69--vk12--3mon12--ful8-9-10--sx lv34 (cm-tccm-hp-cx)--tbxe tl2130--8stn--26m4 yên--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0004 Xem Ảnh-Sever:kunai Quạt--lv74 (--onelineno--) Quạt lv74-vk11--1mon12--3mon11--3mon10--2mon8--yoiroi2--sói (cm-tc-kháng-cst)--8stn--1m3 yên-
Giá : 200k Card- 170k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0002 Xem Ảnh-Sever:kunai Kiếm--lv 59 (ig:upnlskyma)kiếm lv59----1mon12--6mvk9on10--ful8--sói (hp-kháng-né-mp)--tbs2121--9m7 yên--
Giá : 120k Card- 100k Tkcr/Tcsr
Thông Tin Đại Lý
Chi Tiết Liên Hệ 01692255577 hoặc 0966685696 (Chỉ nhận tin nhắn)