Chào mừng ae đã ghé thăm đại lý A3dragonz
- Tên nhân vật chính chủ Sv4 a3dragonz
- Hiện tại chỉ có 2 admin, ko bảo kê, ko gd trên facebook để tránh mạo danh lừa đảo.
- Adm Quân (nhận úp lever yên thuê trao đổi nick trên shop ) liên hệ 0966685696( chỉ nhận sms )
- Adm Hiếu (giao dịch all dịch vụ trên shop ) liên hệ 01692255577( chỉ nhận sms )
✰ Mua nick hàng chiến trường lv 50-70-59 giá cao--tiêu vk14 9x tl
✰ Ra mắt dịch vụ up yên, level theo ngày giá khuyến mãi.
✰ Mua 440 điểm hoạt động sv4 1m xu liên hệ 01692255577
✰ Nhập xu tly sv4-5 x28 sll không giới hạn 01692255577

Thông Báo Mới

Danh Mục - Dịch Vụ

Rao Thuê - Quảng Cáo

Danh Sách Nick Cần Bán

- Mua bằng xu x23 tất cả server
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại thẻ VT, MB, VN, VNMB và các loại thẻ game
Mã Số:0061 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv70-- (--tieukuisv4--)--Tiêu--lv70--vk12--2mon10--full-11--yoroi-tl5--sói lv100 (hp-tc-cst-kháng)--tbs tl2132--11 món kháng--
Giá : 300 Card- 250 Tkcr/Tcsr
Mã Số:0060 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv70-- (--kuiibapp--)--Quạt--lv70--vk12--2mon12--full8--yoroi tl5--xe máy 4tb-tl 3-1-4-2--1m4 yên--5 stn--
Giá : 250k Card- 220k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0059 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv98-- (--goddark--)--Quạt--lv98+42%--vk12--2mon12--5mon11--2mon8--yoroi-tl5--sói lv45 (cm-tc-né-mp) tbs-tl-2-1-5-2--max sách+10 bánh--
Giá : 500k Card- 400k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0058 Xem Ảnh-Sever:kunai -- Cung 70-- ( -- cungdaigja-- )2m11 (cả vk) -- 3m12 -- 3m8-- 1m9 -- 1m10 -- Sói 100 chỉ số víp
Giá : 350k Card- 290k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0057 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu-lv67-- (--kiize--)--Tiêu--lv67--vk10--áo+găng 12--1mon11--full8-9--siêu xe 100 4tb--
Giá : 130k Card- 100k Tkcr/Tcsr
Mã Số:Liên Hệ : 0963628432 Xem Ảnh-Sever:Kunai Cung 130 (elitran)lv130-vk15-1mon15-1mon12-full14-xe máy 5*--vk-tl7--găng tl7--bùa tl6--giày tl6--nhẫn tl4--quần tl6--8stn--gần 100m yên--phân thân tiêu 86(hot)-Liên hệ Kiên 0963628432
Giá : 4000k Card- 3200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0056 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu-lv49-- (--vuabigone--)--Tiêu--lv49--vk12-tl3--giay12--4 món 11--4 món 8--5 stn--sói trắng 4 tb tl2030--yên đang uppp--hihe
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0046 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv70-- (--kmevodoj--)--Quạt--lv70--vk12--3mon12--full-8-9-10--siêu xe lv100-(tc-hp-cm-kháng)-tbs tl 2-1-5-5--yroi-tl5--3sk8--5stn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0045 Xem Ảnh-Sever:--shuriken--sv2-- --Quạt--lv81-- (--s2hgiaps2--)--Quạt--lv81--vk 7x mcs+12--4mon12--ful8-10--xe máy full tb--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0044 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt--lv80-- (--yongvjrode--)--Quạt--lv80--2mon12--full8--yoroi-tl5--siêu xe 4tb--12m yên--max buf--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0043 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt-lv78-- (--hiephero--)--Quạt-lv78--vk11--6mon10-1mon8--2mon9--xe máy 4tb--1m1 yên--max buff--
Giá : 170k Card- 150k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0041 Xem Ảnh-Sever:kunai --Quạt-lv81-- (--vvjjpp123--)--Quạt--lv81--vk8--3mon6--full-8-9--1mon11--yoroi-tl-5--6 siêu xe+1 sói--14m yên--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0039 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv70-- (--ninjaalong--)--Tiêu--lv70--vk11--3mon12--full8-9--siêu xe (cm-tccm-cx-kháng)--tbs-tl-4-0-5-2--yoroi-tl4--8stn--11m6 yên--full rương đá 7---
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0038 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu-lv41-- (--friendskip--)--Tiêu--lv41--vk8--full-8--sói đen full tb--3sk-4-5--
Giá : 80k Card- 60k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0036 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm-lv81-- (--ninaba0tap--)--Kiếm--lv81+72%--vk11--2mon12--2mon11--full10--yoroi-tl4--xe máy 4 tb--17m yên--8stn--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0034 Xem Ảnh-Sever:kunai --đao-lv62+93%-- (--s2daotaoto--)--Đao--lv62+93%--set 4x--vk12-tl5--2mon12--sói trắng 4tb (tccm-cst-cx-kháng)--10m yên--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0033 Xem Ảnh-Sever:kunai --quạt-lv79-- (--traibaohy1--)--Quạt--vk 6x+12 mcs--full-8-9-10--yoroi-tl2--sói 100 ( tc-hp-tccm-cst )--18m yên--4 sách--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0030 Xem Ảnh-Sever:kunai --quat--lv86-- (--ninya--)--Quạt--lv86+82%--vk13--1mon8--full12--3sk-8-9--vk-tl5--găng tay-tl-4--bùa-tl-5--yoroi-tl5--sói 100 (tc-cst-kháng)-tbs-tl4244--11m yên--có xe 4tb+3soi khóa--8stn+1skn--
Giá : 550k Card- 450k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0026 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm--lv70-- (--llvllylike--)--Kiếm--lv70--set5x--vk12-tl6--7mon13--2mon12--sói 100 ( cst-né-cx-kháng )-tbs-tl-2-1-2-1--8stn--
Giá : 550k Card- 450k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0025 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv117-- (--duyhung123--)--Tiêu--lv117--vk13-tl4--găng-tl6--quần-tl4--giày-tl5--bùa-tl5--yoroi-tl6--soi 100 ngol (cm-tccm-cst-né)-tbs-tl434--thiếu dây cương--max sách+2banh--Phân thân tiêu 60vk8--có xe máy 4tb--
Giá : 1200k Card- 1000k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0023 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv70-- (--gaksistal--)--Tiêu--lv70--vk+9--full-8-9--yoroi+5--5stn--3tbsoi khóa--
Giá : 150 Card- 120 Tkcr/Tcsr
Mã Số:0021 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv70-- (--thaihoa9x--)--Cung-lv70--vk12--5mon12--1m8-1m9-1m10-1m11--yoroi2--sx lv51--4 tbxe--10m yên--1 stn
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0020 Xem Ảnh-Sever:kunai --đao--lv62-- (--thangc2005--) Đao--lv62--vk9--1mon7--full8-9--sói 4tbsoi
Giá : 80k Card- 60k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0018 Xem Ảnh-Sever:kunai -kunai--lv78- (--zbuidoizz--) Kunai--lv78--vk12--2mon12--ful-8-9--yoroi2--sx ngol(tccm-tc-né-hp)-tbs tl3232-2 stn--6m yên--1soi trắng--
Giá : 300k Card- 250k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0017 Xem Ảnh-Sever:kunai Tiêu--lv59 (--meong0c--) Tiêu--lv59--vk tl5--ful set 5x mcs cả vk (hot)--sói (né-cm-mp-kháng)-tbs tl2141--31m yên--1 stn--
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0013 Xem Ảnh-Sever: kunai Cung--lv70 (--ssb0yypkss--)--Cung--lv70--vk11--full-8-10--6m yên--sói trắng 4tb--3 sách+1 bánh--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0011 Xem Ảnh-Sever:kunai Tiêu--lv81+69,85%-- (--hoangkll--) Tiêu lv81--vk12--quần +12--full8-10-11--sói 2* lv7--30m yên--yoroi tl2--
Giá : 350k Card- 300k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0010 Xem Ảnh-Sever:kunai kunai--lv51 (--sasosa--)Kunai--lv51--full10--sói 4tb-(cm-hp-kháng-mp)--9m6 yên--
Giá : 100k Card- 80k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0009 Xem Ảnh-Sever:kunai Kiếm--lv69 (--len90oke--) Kiếm lv69--vk11--ful8-9-10-11--4m6 yên--sx 2tb-( cst-kháng-tccm-né)--6stn+1skn--
Giá : 150k Card- 120k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0008 Xem Ảnh-Sever:kunai Kiếm-lv70-- (--loioiol--) Kiếm-lv70--vk12--ful8-9-10-11--20m4 yên--sx 2tb (cm-tc-né-kháng)--8stn-
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0007 Xem Ảnh-Sever:kunai Kiếm--lv69 (killerad) Kiếm-lv69--vk12--3mon12--ful8-9-10--sx lv34 (cm-tccm-hp-cx)--tbxe tl2130--8stn--26m4 yên--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0004 Xem Ảnh-Sever:kunai Quạt--lv74 (--onelineno--) Quạt lv74-vk11--1mon12--3mon11--3mon10--2mon8--yoiroi2--sói (cm-tc-kháng-cst)--8stn--1m3 yên-
Giá : 200k Card- 170k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0003 Xem Ảnh-Sever:kunai Tiêu-lv64 (ig:hawana) Tiêu lv64-vk11--full9-10-11---siêu xe (né-cst-kháng-tcmm)--1m2 yên--
Giá : 150k Card- 130k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0002 Xem Ảnh-Sever:kunai Kiếm--lv 59 (ig:upnlskyma)kiếm lv59----1mon12--6mvk9on10--ful8--sói (hp-kháng-né-mp)--tbs2121--9m7 yên--
Giá : 120k Card- 100k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0001 Xem Ảnh-Sever:kunai kiếm--lv 69 (taokuinhat)kiếm lv69 sx12 (tc-né-cx-kháng)-tbs tl1021--3stn--dơi đen vĩnh viễn---
Giá : 150k Card- 130k Tkcr/Tcsr

-
Thông Tin Đại Lý
Chi Tiết Liên Hệ (Chỉ nhận tin nhắn): 01692255577 - 0966685696