Chào mừng ae đã ghé thăm đại lý A3dragonz
- Tên nhân vật chính chủ Sv4 a3dragonz
- Hiện tại chỉ có 2 admin, ko bảo kê, ko gd trên facebook để tránh mạo danh lừa đảo.
- Adm Quân (nhận úp lever yên thuê gdtg ) liên hệ Zalo sdt 0966685696( chỉ nhận sms )
- Adm Hiếu (giao dịch all dịch vụ trên shop ) liên hệ 01692255577( chỉ nhận sms )
✰ Mua nick hàng chiến trường lv 50-70-59 giá cao--tiêu vk14 9x tl
✰ Ra mắt dịch vụ up yên, level theo ngày giá khuyến mãi.
✰ Mua 440 điểm hoạt động sv4 1m xu liên hệ 01692255577
✰ Nhập xu tly sv4-5 x28 sll không giới hạn 01692255577
Hiện Tại Bên Mình Đã Cập Nhật Nick Gdtg Bán Xu Sv5 Tên Nhân Vật Chính Chủ a3muanick Tộc Trưởng Gia Tộc Shopnicka3 Địa Điểm Giao Dịch Làng Kojin Khu 34

Thông Báo Mới

Danh Mục - Dịch Vụ

Danh Sách Nick Cần Bán

- Mua bằng xu x23 tất cả server
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại thẻ VT, MB, VN, VNMB và các loại thẻ game
Mã Số:0303 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv130-- (--113102--)--Tiêu--lv130--vk15--3mon14--full15--vk tl6--gang tl7--còn lại tl 2-3-4--yoroi tl6--sói 5* (tccm cst-né-cx)--10 sách--10 bánh--6 đồ đã ch9x--
Giá : 4000k Card- 3200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0302 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv130-- (--llanso1--)--Tiêu--lv130--vk15--6mon14--3mon12--vk tl7--găng tl7--bùa + bội + giày + nhẫn tl6--yoroi tl7--sói 5* vip (cm-tccm-né)--tbsoi tl6666--gần 1.000.000.000 yên--max sách 1 bánh--phân thân tiêu 6x--skill10x 9x max--
Giá : 4000k Card- 3200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0300 Xem Ảnh-Sever:kunai --Đao--lv98-- (--masterthag--)--Đao--lv98--vk14--2mon14--3mon12--ful13--găng tay tl3--xe máy ngol 4tb--35m yên--8stn--
Giá : 900k Card- 720k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0298 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv75-- (--gacea--)--Cung--lv75--3mon11--ful8-9-10--xe máy 4tb--1stn--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0296 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv50-- (--mkemladuct--)--Cung--lv50--vk13--6mon12--ful8-9-10--4 món tl--găng tay 6--vk 6--giày bùa 4-5--sói 100--tbsoi tl4144--5m yên--8stn--
Giá : 550k Card- 450k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0295 Xem Ảnh-Sever:kunai --kunai--lv71-- (--s2kunaixx--)--kunai--lv71--vk11--full10--sói full tb--vài món kháng--6m5 yên--vài viên đá 678 khóa---
Giá : 120k Card- 100k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0294 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv70-- (--s2luckes2--)--Tiêu--lv70--vk6x+10--full10--sói ngol (cm-cst-né-cx)--3m5 yên--2stn--chưa có yoroi làm đến nv sdung ttb--
Giá : 120k Card- 100k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0292--lv70 chưa vào lớp 13k5 lượng-- Xem Ảnh-Sever:kunai --Chưa vào lớp--lv70-- (--webluadao--)--lv70--chưa vào lớp--vk11--full10-11--sói trắng full tb--13k5 lượng--ac vẫn làm ăn buôn bán ok sv4---
Giá : 4500k Card- 3500k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0291 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv74-- (--ohyeahs--)--Cung--lv74--vk12--2mon12--yoroi 4--siêu xe 3* lv11 (tc-hp-né-kháng)--có siêu xe cs vip lv1 (cm-tccm-cst-hp)--xe máy + sói--3m yên--8stn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0290 Xem Ảnh-Sever:kunai --quạt--lv79-- (udancki99)--Quạt--lv79--vk11--3mon11--5mon10-1mon8--yoroi tl4--siêu xe 4tb--600k yên--1stn--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0289 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv107-- (--isogai--)--Tiêu--lv107--vk14--2mon14--ful12-13--vk9x full set 8x--4 món tl--vk tl5--găng tl6--bùa tl5--quần tl5--yorroi tl6--siêu xe 5* (tc--tccm--cst--mp) 4 tbs tl4444--phân thân cung lv63 full8 vk9--có sói 3* riêng--hơn 40m yên--8stn+3skn--có skill10x--skil9x max--
Giá : 1800k Card- 1400k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0287 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm--lv110-- (--nsovip01--)--kiếm lv110--vk14--full12--vk+bùa+giay+găng+bội tl56--sói lv5x --8stn 3skn--
Giá : 1500k Card- 1200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0286 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv106-- (--futin--)--Cung--lv106--vk15--5mon14--full12-13--vk+găng+giày tl6--siêu xe lv100 cs ngol nhé--8stn--
Giá : 1800 Card- 1400k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0284 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv130-- (--yeuemdi99--)--Tiêu--lv130--vk15--full14-15--vk tl5--găng tl6--bùa tl5--giày tl5--yoroi tl6--sói vip 5*--8stn--
Giá : 4000k Card- 3200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0280 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv92-- (--mrsocthuoc--)--Tiêu--lv92--vk12--4mon12--2mon11--full9-10--siêu xe 4tb--yoroi tl3--8stn--
Giá : 550 Card- 440 Tkcr/Tcsr
Mã Số:0273 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv59-- (--l1lclear--)--kiếm--lv59--vk12--full9--sói trắng ko có tb--gần 3sk5--900k yên--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0272 Xem Ảnh-Sever:kunai --kunai--lv73-- (--exols2exo--)--kunai--lv73--vk12--2mon12--full9-10--sói lv15+siêu xe lv15+xe máy lv1--3set kháng 45x--16m yên--6stn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0271 Xem Ảnh-Sever:kunai --kunai--lv66 (--gjdnamdg--)--kunai--lv66--vk6x mcs cộng 12 tl5--full10-11--đồ 6x theo lv--sói lv100 4tbs--4m yên--1stn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0266 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv70-- (--wahnhaudj--)--Tiêu--lv70--vk10--2 mon12--full10-11-8--sói ngol 4tbs (cm--tccm--né)--4stn--làm đến nv thất thú bảo--
Giá : 170k Card- 130k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0263 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv117-- (--betapup--)--Tiêu--lv117--vk14--full12--3mon tl--vk-tl6-găng tl6-bùa tl7--yoroi tl8--38m yên--siêu xe 5*(cst-tccm-tc-khang)--tbxe tl 6251--8stn--phân thân kiếm 6x vk8 gần ful8--có skill10x--kill9x max--tộc trưởng gt cấp 5 có ntgt1--ngân sách hơn 5m xu--
Giá : 2000k Card- 1600k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0258 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv98-- (--zzaaaaa--)--Kiếm--lv98--vk12--1mon14--ful12--2 món tl--vk-tl5--găng-tl5--tổi-tl5--siêu xe 5* lv100--tbsoi tl4343--8 sách + 1 bánh--82m yên đang onl up yên ae lên xem--
Giá : 1000k Card- 800k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0248 Xem Ảnh-Sever:kunai --kunai--lv50-- (--kuivclkui--)--kunai--lv50--vk5x mcs c12 tl6--2mon12--3mon11--ful8--sói đen ngol 4tbxe--135m yên(hot)--trong rương có 49k hp 3x + 51k mp 3x ko khóa--
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0247 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv70-- (--viproso1--)--cung--lv70--vk11--full11--2mon10--sieu xe 4tb--chua co yoroi--đang làm đến nv chiến trường--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0246 Xem Ảnh-Sever:kunai -kunai--lv67-- (--kenjihigh--)--kunai--lv67--vk13--2mon12--ful10--set5x--sói đen 4tb sói--8m yên--6stn--
Giá : 300k Card- 240k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0243 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kunai--;v59-- (--bocantat2--)--kunai--lv59--vk5x mcs+12 tl5--2mon8--ful12--sói lv18--tbs tl3242--4m yên--8stn+3banh--
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0240 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv50-- (--trumbanvk--)--Cung--lv50--vk11--5mon12--3mon10--1mon9--găng tay tl3--8stn+1skn--xe máy 4tbxe tl3253--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0223 Xem Ảnh-Sever:kunai --kunai--lv81-- (--kiemkujsv--)--Kunai--lv81--vk10--2mon12-13--gần full10--siêu xe cs ngol lv100 (cm-tccm-gst-kháng)--113m yên(hot)--8stn--2skn-
Giá : 400k Card- 320k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0216 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm lv81-- (--s2lkiemls2--)--Kiếm--lv82--vk12--3mon8--ful12--yoroi tl5--siêu xe lv50 (hp-cst-tccm-kháng)--tbs tl4-2-3-1--18m yên--8stn--có 1 sói trong rưng--
Giá : 450k Card- 360k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0211 Xem Ảnh-Sever:Kunai --Cung-- Lv87-- (--boygiau37--)--Cung--lv87 Vk+10 6 món+12 3 món +8 rương còn hơn 2tr9 yên và nhiều đá 7 Xe máy 5* chất (tc-hp-cst-kháng)-- tinh luyện 0-2-1-1 Yoroi tinh luyện+4--8stn--
Giá : 550k Card- 440k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0203 Xem Ảnh-Sever:Kunai --Tiêu-- Lv80 -- (s2no1love)--Tiêu 80 Vk+12 Trang bị full 11 trừ nón + 8 và liên + 10 Yoroi tinh luyện +4 Sói full trang bị sói tinh luyện 1-2-1-1 Trong rương còn 43tr Yên --
Giá : 7mxu = 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0201 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv67-- (--sumurai3st--)--CUng--lv67--vk13--6mon12-13--3mon8--sói lv100--tbsoi 45--3stn--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0191 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kunai--lv59-- (--arigatou99--)--Kunai--lv59--vk12--2mon11--full10-8-9--sói 3tb thiếu thú trag--
Giá : 200k Card- 160k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0190 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv64-- (--ll1l1l1ll)--Kiếm--64--vk12--5mon12--găng tay tl3--full8--xe máy 4tbxe
Giá : 300k Card- 240 Tkcr/Tcsr
Mã Số:0195 Xem Ảnh-Sever:kunai --kunai--lv78-- (--likesang--)--kunai--lv78--vk9--1mon12--3mon11--full10--yoroi tl5--siêu xe 4tbs--2m yên--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0193 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv67-- (--faded1--)--Kiếm--lv67--vk13 tl6--4mon12--full9--sói lv21--tbs tl 3153--hơn 1m yên--8stn+2skn--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0169 Xem Ảnh-Sever:kunai --Kiếm--lv80-- (--rongdent99--)--kiếm--lv80--vk11--4mon12--full8--yoroi3--sói lv61 4tbs--1m yên--3stn--
Giá : 300k Card- 250k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0165 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv76-- (--pkdosatnao--)--Tiêu--lv76--vk8--5mon12--3mon10--1mon8--yoroi tl2--siêu xe 4* lv100--500k yên--8stn--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0130 Xem Ảnh-Sever:Kunai --Cung--lv70-- (--zeda5--)--Cung--lv70--vk11--1mon13--ful-10--yoeoi tl3--sói 2* lv11 4tb sói--2stn--
Giá : 250 Card- 200 Tkcr/Tcsr
Mã Số:0144 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv59-- (--ddtaokuidd--)--Tiêu--lv59--vk11--1mon8--ful10--xe máy 4tbxe--
Giá : 170k Card- 170k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0143 Xem Ảnh-Sever:kunai --Tiêu--lv64-- (--fakeruplg--)--Tiêu--lv64--vk11--1mon12--full-9-10--xe máy 4tb--2m yên--1skn--
Giá : 150k Card- 120k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0098 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv75-- (--hungbin201--)--Cung--lv75--vk11--2mon10--1mon9--full11--yoroi tl2--siêu xe 100 4tbxe--8stn+3skn--
Giá : 300k Card- 250k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0070 Xem Ảnh-Sever:kunai --Cung--lv74-- (--djtjepdjem--)--Cung-lv74--vk10--1mon12--1mon13--1mon14--1mon8--ful9--yoroi3--xe máy 2tb hp-dame--8stn--
Giá : 250k Card- 200k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0036 Xem Ảnh-Sever:kunai --kiếm-lv81-- (--ninaba0tap--)--Kiếm--lv81+72%--vk11--2mon12--2mon11--full10--yoroi-tl4--xe máy 4 tb--17m yên--8stn--
Giá : 350k Card- 280k Tkcr/Tcsr
Mã Số:0011 Xem Ảnh-Sever:kunai Tiêu--lv81+69,85%-- (--hoangkll--) Tiêu lv81--vk12--quần +12--full8-10-11--sói 2* lv7--30m yên--yoroi tl2--
Giá : 350k Card- 300k Tkcr/Tcsr
Thông Tin Đại Lý
Chi Tiết Liên Hệ 01692255577 hoặc 0966685696 (Chỉ nhận tin nhắn)